O Ajurvedi

Ajurveda je sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije, izvaja pa se tudi v drugih delih sveta kot oblika komplementarne in alternativne medicine. Beseda Ayurveda je v sanskrtu sestavljena iz besede »āyus«, kar pomeni »življenje« in »veda«, kar pomeni »znanje« ali »znanost«. Ajurveda ali v prevodu znanje o življenju pokriva štiri aspekte človeka: dušo, um, čustva in telo. To pomeni, da človeka obravnava celostno, ga uči, kako živeti v harmoniji z naravo in mu pomaga živeti zdravo. Pokriva vse vidike zdravja, saj spodbuja telesno, umsko, čustveno in duhovno dobro počutje. Razlaga, kako naše misli, prehrana in način življenja vplivajo na naše fizično stanje.

Zgodovina Ajurvede

Ayurveda. “Ayur” pomeni Življenje in “Veda” pomeni Znanost/Vedenje. Ajurveda – veda o življenju, pa tudi preventivi in dolgoživosti, je najstarejši in najbolj celovit zdravstveni sistem, ki je danes na voljo na svetu. Le-ta je bil podan v pisni obliki pred več kot 5000 leti v Indiji.

Rečeno je bilo, da je to svet medicine, ki se ukvarja z obema – telesom in duhom. Poznajo ga mnogi učenjaki, ki znanje Ajurvede širijo iz Indije, vplival je na starodavni kitajski sistem medicine, in tudi na načine medicine, ki jo je prakticiral Hipokrat v stari Grčiji. Tudi večina zahodne farmacije temelji na osnovah Ajurvede. Iz tega razloga se Ajurveda pogosto označuje kot “Mati vseh zdravljenj.”

Pred začetkom pisanja je bil ta sistem del starodavne modrosti duhovne tradicije Sanatana Dharma (Universal Religion), ali Vedske duhovne tradicije. Prvotno so obstajale štiri glavne knjige o duhovnosti, ki so vključevale druge teme, kot so zdravje, astrologija, duhovna bogastva, znanja o vladanju, vojski, poeziji, duhovne principe in primerno obnašanje. Te knjige so znani kot štiri Vede: Rik Veda, Sama Veda, Yajur Veda in Atharva Veda.