Vzroki in faze pri boleznih

Ajurveda opisuje tri glavne vzroke bolezni –

  • pretirana uporaba, neuporaba ali zloraba (napačna uporaba) telesnih moči
  • napake v umski in čustveni presoji
  • vpliv sezonskih sprememb.

V skladu z Ajurvedo so lahko vse človeške bolezni razvrščene v sedem širših kategorij, in sicer:

  1. Genetične bolezni (bolezni prenešene preko genov)
  2. Prirojene bolezni (bolezni, ki jih imamo sami od rojstva)
  3. Bolezni tipa konstitucije (neravnovesje Doš)
  4. Travmatične bolezni (posledice notranje ali zunanje travme)
  5. Sezonske bolezni (posledice okolja in letnih časov)
  6. Nalezljive in spiritualne bolezni (bolezni, ki so izhodiščno reakcija na drugo osebo, kar je lahko kužnost ali npr. ljubosumje so po Ajurvedi reakcijske bolezni)
  7. Naravne bolezni (posledice lakote, žeje, starosti … naravne reakcije na spremembe)