Kaj bi moral vsak vedeti o svojih čakrah?

Vsako od sedmih čaker vodijo spiritualni zakoni, principi zavesti, ki jih lahko uporabimo za vzpostavitev harmonije, sreče in dobrega počutja na ravni svojega življenja, kot tudi na svetovni ravni.

1.      Prvo središče: ‘Korenska čakra’ (muladhara) – dno hrbtenice

Ureja naše osnovne potrebe po preživetju. Ko je odprta in pretočna, se počutimo varno in samozavestno ter da lahko zadovoljimo svoje potrebe po varnosti. Blokade v tem območju povzročajo anksioznost in skrbi.

Prva čakra je povezana z zakonom ‘Karme’. Na telesni ravni vsaka akcija zbudi odgovarjajočo reakcijo. Da bi povečali možnost za evolucijo reakcij, lahko uporabimo svoje telo kot instrument za določanje izbire.

Pretehtajte možnosti in poslušajte svoje telo. Naše telo ovrednoti vsako našo izbiro glede na to, v kolikšni meri ta zadovolji naše potrebe po varnosti. Prva čakra, ki nas povezuje z zemljo, zagotavlja bistvene informacije o tem, ali so naša dejanja ‘hranljiva’ ali ‘toksična’.

2.      Drugo središče: ‘Čakra kreativnosti’ (svadhishtana) – spolni organi

To je čakra, povezana s ustvarjalnostjo v vseh izrazih. Ko je kanalizirana iz območja spolnih organov v višja energijska središča, vname kreativno energijo, ki nam omogoča, da narišemo čudovito sliko, postavimo podjetje na noge ali ustvarimo življenje polno ljubezni.

Povezana je z zakonom ‘minimalnega napora’. Ko vitalna energija teče skozi središče ustvarjalnosti, so-kreiramo svoje življenje. Rešitev problemov je redko na ravni le-teh. Prihaja iz globlje domene ustvarjalnosti. Slednja uporablja grob material korenske čakre, da vsak dan znova kreira svet. Na primer skladatelj ustvari povsem novo delo s tem, da postavi nabor not v nov kontekst.

3.      Tretje središče: ‘Energijska čakra’ (manipura) – sončni pletež

Tretja čakra je sedež posameznikove energije v svetu. Ko je pretočna, smo sposobni manifestirati svoje želje in namene. V nasprotnem primeru se počutimo frustrirane in neefektivne.

Botruje ji zakon ‘namena in želje’. Semena namenov in želja vzniknejo v naši duši. Negovanje semen – za katera želimo, da kalijo – s svojo pozornostjo, bo vodilo do njihovega polnega izraza. Pomembno je, da smo si s svojimi nameni na jasnem, saj nas drugače lahko sadovi presenetijo.

Proces manifestacije želja se začne z njihovim ozaveščanjem, nadaljuje s širjenjem zavedanja preko meditacije in konča z izražanjem namenov in zavestno oddaljitvijo od končnega izida. Svoja dejanja lahko nadzorujemo, ne moremo pa sadov teh dejanj. Pustimo svojo življenjsko energijo, da svobodno teče skozi tretjo čakro in luč naših namenov bo osvetjevala ves svet.

4.      Četrto središče: ‘Srčna čakra’ (anahata) – središče prsi

Srčna čakra predstavlja združevalno energijo ljubezni in sočutja. Posvečena je preseganju ločenosti. Ko je blokirana, čutimo odtujenost od drugih. Ko je pretočna, se počutimo globoko povezane z vsemi bitji v našem življenju.

Z njo je povezan zakon ‘dajanja in sprejemanja’. V življenju lahko ljubezen zavzame mnogo različnih oblik. Otrokova ljubezen do matere je drugačna kot materina ljubezen do otroka. Prijateljska ljubezen je drugačna kot strastna ljubezen med ljubimcema. Vseeno pa je rdeča nit vseh teh izrazov ljubezni – preseganje ločenosti. Takšna je narava srca.

Vsakič, ko damo, avtomatično tudi dobimo. Vedno, ko sprejmemo dar v naše življenje, podarimo nekomu možnost za dajanje. Kakor zdravo fizično srce sprejema kri in jo črpa nazaj ven, tudi na čustveni ravni ostane zdravo s sprejemanjem in dajanjem ljubezni v vseh oblikah.

5.      Peto središče: ‘Čakra izražanja’ (visshuddha) – grlo

Grlena čakra je center izražanja. Ko je odprta in pretočna, imamo samozavest pri besednem izražanju svojih potreb. V nasprotnem primeru se počutimo preslišane. To središče je pomembno za občutenje, da smo živi in močni. Blokade v grleni čakri so pogosto povezane s problemi s ščitnico ali kronično bolečino v vratu.

S tem središčem je povezan zakon ‘nepristranskosti’. Odprta peta čakra nam omogoči, da lahko izrazimo svojo resnico brez skrbi zaradi cenzure ali kritike. To ne pomeni govoriti reči z namenom, da prizadanemo ali smo brezčutni. Nasprotno – ljudje z odprtim centrom za komuniciranje so spretni pri izražanju svojih potreb na spodbuden način. Ko se bo energija prosto pretakala skozi središče izražanja, se strah pred tem, kako bodo ljudje reagirali na naše poglede, ne bo pojavil.

Zakon nepristranskosti nas spominja, da lahko izberemo besede in dejanja, vendar ne moremo nadzorovati odziva na njih. Ko je naš namen jasen in srce odprto, spontano najdemo prave besede, nato pa zaupamo, da bo vesolje poskrbelo za detajle.

6.      Šesto središče: ‘Čakra intuicije’ (ajna) – čelo

To je center intuicije in uvida. Ko je odprt, smo povezani s svojim notranjim glasom in počutimo se vodeni pri svojih odločitvah. Ko je blokiran, čutimo dvom in nezaupanje. Odprtost te čakre se pogosto povezuje z jasnim občutkom povezanosti z našo ‘dharmo’, smislom življenja.

Zakon, ki je povezan s to čakro imenujemo zakon ‘Dharme’ ali zakon ‘vzroka in posledice’. Naš notranji glas nas vodi k popolni manifestaciji naših potencialov. Utišajte notranji hrup, glasove drugih in lahko boste slišali zvok svoje lastne duše. Ta ima le eno željo – da se spomnite svoje prvotne božanske narave.

7.      Sedmo središče: ‘Čakra zavedanja’ (dahaswara) – teme glave

Vizualiziramo ga kot lotusov cvet ali krono na glavi. Ko lotusov cvet razpre svoje lističe, je obnovljen spomin na povezanost. Spomnite se svoje neomejene narave in da ste duh, ‘zakrinkan’ v človeka. To je popoln izraz joge – združitev obstoja z akcijo, univerzalnega z individualnostjo.

Vlada mu zakon ‘polnega potenciala’Ko naše korenine prejemajo hranila zemlje skozi prvo čakro, se v drugi pretakajo naši ustvarjalni sokovi, v tretji okrepijo naši nameni, je naše srce  odprto in izmenjuje ljubezen s tistimi okoli nas v četrti čakri, spontano izražamo svoj višji jaz v peti, smo v stiku s svojim notranjim glasom v šesti, šele takrat se energija premakne še v kronsko čakro in spomnimo se naše neskončne in neomejene narave.

Deepak Chopra in Dr. David Simon