Zakaj zbolimo? (2. del)

Mogočna sila v nas si dan za dnem nepopustljivo prizadeva ohraniti zdravje, popraviti in pozdraviti napake, ki jih zagreši človek zoper zakone narave. Hatha joga uči, da je človek uravnotežen tedaj, ko svoje moči uporablja pravilno: navznoter negativno in navzven pozitivno – navznoter sprejema in navzven daje.

 

ZAKAJ ZBOLIMO? (2. del)

 

HATHA JOGA

Tradicionalna joga – hatha joga – je tesno povezana z ajurvedo. Ne le, da temelji na isti filozofiji, temveč naj bi bili prav hatha jogiji tisti, ki so ajurvedo pred mnogimi tisočletji zasnovali in zapisali na preparirane palmove liste. S prakso hatha joge sem se osebno spoznala šele pred slabim letom, vendar me je ta tako navdušila, da sem želela izvedeti, kakšne so njene teoretske osnove. Ne da bi načrtno iskala knjigo o hatha jogi, sem naletela na knjigo Joga za zdravje Selvarajana Yesudiana in Elisabeth Haich, ki sta odprla prvo šolo tradicionalne joge v Evropi, leta 1948. Njuna knjiga mi je resnično odprla obzorja in dala mnoge uvide o tem, zakaj zbolimo in kaj zdravje pravzaprav je:

Tudi filozofija hatha joge temelji na zavedanju, da je zdravje naravno stanje človeka in da naša življenjska sila zmeraj deluje le v naše dobro, četudi včasih ne izgleda tako. Slavni jogi Ramačaraka jo lepo opisuje z besedami: “…ta /življenjska sila/ deluje neodvisno od naše volje v nas – tako kot magnetna igla, ki – četudi hočemo spraviti kompas iz ravnotežne lege – nenehno kaže proti severnemu polu, zdravju.”

Naše telo naj bi oživljala pozitivni in negativni tok in ko sta ta tokova uravnotežena, med njima tok življenjske sile teče enakomerno, nemoteno. Kakor, da usmerjamo svoj kompas natančno k severu. To bistvo hatha joge je izraženo prav v njenem imenu: v prajeziku Vzhoda označuje zlog HA pozitivni tok, – to pomeni nekaj takega kot sonce, negativni tok pa označuje zlog THA, – nekaj takega kot luna. Sama beseda joga pomeni povezavo/jaremHatha joga pomeni torej popolno poznavanje energij, pozitivnih, sončnih, in negativnih, lunarnih, ter njihovo povezavo v popolno harmonijo in ravnotežje.

Nosilka življenja, življenjske sile oz. “sebstva”, kot ji pravita avtorja knjige, je hrbtenica. Sedež pozitivnega pola je na vrhu glave, v možganih, tam, kjer lasje rastejo v obliki spiralnega vrtinca, ki izhaja iz ene točke. Na otrokovi glavi je to mesto razločno vidno. Sedež negativnega pola je v trtici, v zadnjem hrbteničnem vretencu. Med obema poloma teče tok visoke napetosti. Ta napetost pa je življenje.

Človek torej v sebi nosi pozitivno oddajajoče in tudi negativno sprejemajoče, nasprotne lastnosti svojega bitja. Zakonitost duha je nesebičnost, telesa pa sebičnost. Človek se mora naučiti ti nasprotji povezati v popolno harmonijo. Uresničeno bitje namreč v enaki meri razodeva duh in materijo. Pri tem je telo sredstvo za razodevanje duha, nesebične ljubezni. Telo se odzove na najmanjše vzgibe duše in duša nenehno zaznava telesno stanjeHatha joga izrablja ta medsebojni vpliv duše in telesa in zdravi oba. Hatha joga – učenje popolnega ozaveščanja telesa – torej ni končni cilj, ampak priprava za višjo, duhovno jogo. Poznavanje telesa ni cilj, ampak je le sredstvo.

Hatha joga pravi, da moramo, če želimo duhovno rasti, najprej doseči telesno ravnovesje. Njeno temeljno pravilo je: “Biti zdrav je dolžnost.” Če želimo biti zdravi, moramo krepiti samozavedanje in ga usmerjati v vse dele telesa. Tako preprečimo, da bi se porušil red in onemogočimo bolezen. Če pa se bolezen že izrazi, red znova ustvarimo.

Zakaj torej zbolimo? – Če je človekovo zavedanje sebstva enakomerno razvito v vseh smereh, bo življenjska energija pritekala v telo enakomerno. Tedaj pozitivni in negativni tok delujeta uravnoteženo in telo je zdravo. Stopnja človekove zavesti deluje kot filter, ki porazdeli izžarevano življenjsko energijo v različna duševna in živčna središča – indijski jogiji jih imenujejo čakre. Kadar pa se zavest ne razvija enakomerno, si življenjska sila prizadeva izravnati nepravilnosti. Ta izravnava, boj za vnovično vzpostavitev reda, je stanje, ki ga imenujemo bolezen.

Zdravje je naravno stanje našega telesa. Mogočna sila v nas si dan za dnem nepopustljivo prizadeva ohraniti zdravje, popraviti in pozdraviti napake, ki jih zagreši človek zoper zakone narave. Hatha joga uči, da je človek uravnotežen tedaj, ko svoje moči uporablja pravilno: navznoter negativno in navzven pozitivno – navznoter sprejema in navzven daje. S simboliko to najlaže ponazorimo kot ravnotežje med luno in soncem, pri čemer luna pomeni našo dušo, nabiranje moči v naši notranjosti in poslušanje občutkov, ki so povezava med dušo in telesom. Sonce simbolizira nesebično izžarevanje lastnega bistva v svetu. Torej, če je človekova duša mirna, uravnotežena in zdrava, je človek zdrav tudi telesno, kar mu omogoča, da se lahko v polnosti samouresničuje. Tako je krogotok sprejemanja in dajanja živ, življenjska sila v nas pa teče nemoteno.

 

Sonca Menart

Nadaljevanje v 3. delu